TDK BUILDING

Đào Duy Anh, P.9, Q.Phú Nhuận

TDK BUILDING
 • 152.625 vnđ/m2 ~ 6,6 usd/m2
 • Đã bao gồm VAT và PQL
 • Diện tích: 54 - 54 m2
 • Hướng: Chưa xác định

QUỐC HƯNG BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận

QUỐC HƯNG BUILDING
 • 300.625 vnđ/m2 ~ 13 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 125 m2
 • Hướng: Chưa xác định

PG BANK

Phan Xích Long - Quận Phú Nhuận

PG BANK
 • 208.125 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 70 – 125 m2
 • Hướng: Chưa xác định

CENTRE POINT

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận

CENTRE POINT
 • 555.000 vnđ/m2 ~ 24 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 132 - 225 m2
 • Hướng: Chưa xác định

PNCO BUILDING

Trần Huy Liệu, P.15, Q.Phú Nhuận

PNCO BUILDING
 • 277.500 vnđ/m2 ~ 12 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 170 - 300 m2
 • Hướng: Hướng Đông

TUỔI TRẺ TOWER

Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận

TUỔI TRẺ TOWER
 • 323.750 vnđ/m2 ~ 14 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 47 - 98 m2
 • Hướng: Chưa xác định

INTAN BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q Phú Nhuận

INTAN BUILDING
 • 393.125 vnđ/m2 ~ 17 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 111 - 315 m2
 • Hướng: Chưa xác định

LUCKY HOUSE

Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận

LUCKY HOUSE
 • 277.500 vnđ/m2 ~ 12 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 82 - 142 m2
 • Hướng: Hướng Nam

SOGETRACO BUILDING

Đặng Văn Ngữ, P.10, Q.Phú Nhuận

SOGETRACO BUILDING
 • 300.625 vnđ/m2 ~ 13 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 30 m2
 • Hướng: Chưa xác định

GIA THY BUILDING

Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận

GIA THY BUILDING
 • 208.125 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 33 - 100 m2
 • Hướng: Chưa xác định

H&H BUILDING

Hoàng Văn Thụ, P.15, Q.Phú Nhuận

H&H BUILDING
 • 300.625 vnđ/m2 ~ 13 usd/m2
 • Chưa bao gồm VAT
 • Diện tích: 50 - 105 - 175 m2
 • Hướng: Chưa xác định

ALVA BUILDING

Huỳnh Văn Bánh - P.15, Q.Phú Nhuận

ALVA BUILDING
 • 208.125 vnđ/m2 ~ 9 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 120 m2
 • Hướng: Chưa xác định

VMG BUILDING

Đào Duy Anh, P. 9, Q. Phú Nhuận

VMG BUILDING
 • 161.875 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 50 m2
 • Hướng: Hướng Tây Nam

PHÚ NHUẬN TOWER

Hoàng Minh Giám, P. 9, Q. Phú Nhuận

PHÚ NHUẬN TOWER
 • 277.500 vnđ/m2 ~ 12 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 40 - 56 m2
 • Hướng: Chưa xác định

THÁI BÌNH BUILDING

Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận

THÁI BÌNH BUILDING
 • 161.875 vnđ/m2 ~ 7 usd/m2
 • Chưa bao gồm PQL và VAT
 • Diện tích: 100 m2
 • Hướng: Chưa xác định

Liên hệ

Nhân viên tư vấn

phone